CB005.2.12.012 Soyu tükenme tehlikesi altındaki zonal tür Avrupa Kırmızı Orman Karıncalarının  korunması için ortak girişimler

Burgas’da, Istranca Tabiat Parkındaki Formica pratensis yuvaları ile gerçekleştirilen çalışmanın sonuçlarının sunulduğu 3 günlük bir eğitim gerçekleştirildi.

Avrupa ve Biz Derneği (Bulgaristan) CB005.2.12. 012 “Yok Olma Tehlikesi Altındaki Zonal Avrupa Kırmızı Orman Karıncalarının Korunması İçin Ortak Girişim” başlıklı proje kapsamında 25-27 Eylül 2020 tarihlerinde Istranca Tabiat Parkındaki Formica pratensis yuvaları ile gerçekleştirilen çalışmanın sonuçlarının sunulduğu 3 günlük bir eğitimin gerçekleştirildiğini bildirmekten mutluluk duyar.
Söz konusu eğitim etkinliği çeşitli ilgili kuruluşlar ve sınırın her iki tarafındaki paydaşlar ile çalışmayı gerçekleştiren Bulgar ve Türk ekiplerden oluşan 40 kişilik bir grup ile gerçekleştirilmiştir. Eğitim boyunca arazi ve laboratuvar çalışmalarının sonuçları sunularak tartışılmış, Istranca bölgesindeki Avrupa Kırmızı Orman Karıncası populasyonunun karşı karşıya kaldığı tehditler ele alınmış, biyoçeşitliliğin korunması ve ortak doğal kaynaklar ile ilgili ortak problemler ve çözüm önerileri tartışılmıştır. Çalışma boyunca tespit edilen karınca yuvalarına yapılan gezilerde katılımcılar ile proje araştırmacıları arasındaki deneyimler paylaşılmıştır. Etkinlik sonunda, yapılan tartışmalar sonucunda çevre koruma başlığı altında Istranca bölgesinde iki komşu ülkenin sınır ötesi alanlarındaki ortak doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla bir işbirliği anlaşması hazırlanmış ve Bulgaristan ve Türkiye’den konunun taraflarınca imzalanması beklenmektedir.
CB005.2.12. 012 “Yok Olma Tehlikesi Altındaki Zonal Avrupa Kırmızı Orman Karıncalarının Korunması İçin Ortak Girişim” projesi, Avrupa Kırmızı Orman Karıncasının sınırın iki tarafındaki yuva sayıları ve dağılımlarının belirlenmesi yoluyla güncel durumunu ortaya koymayı ve bir koruma programı önerisi için ortak bir eylem planı geliştirmeyi amaçlamaktadır. 15 ay sürecek proje Avrupa ve Biz Derneği (Bulgaristan) ve DAYKO (Doğal Yaşamı Koruma Vakfı (Türkiye) tarafından gerçekleştirilmekte ve INTERREG-IPA Bulgaria – Turkey CCI No 2014TC16I5CB005 sınır ötesi programınca desteklenmektedir.

Burgas’da, Istranca Tabiat Parkındaki Formica pratensis yuvaları ile gerçekleştirilen çalışmanın sonuçlarının sunulduğu 3 günlük bir eğitim gerçekleştirildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön