CB005.2.12.012 Soyu tükenme tehlikesi altındaki zonal tür Avrupa Kırmızı Orman Karıncalarının  korunması için ortak girişimler

Kırklareli’de, Istranca Dağlarının Türkiye’deki hedef bölgesinde Formica pratensis yuvaları ile gerçekleştirilen çalışmanın sonuçlarının sunulduğu 3 günlük bir eğitim gerçekleştirildi.

Avrupa ve Biz Derneği (Bulgaristan) CB005.2.12. 012 “Yok Olma Tehlikesi Altındaki Zonal Avrupa Kırmızı Orman Karıncalarının Korunması İçin Ortak Girişim” başlıklı proje kapsamında 20-22 Eylül 2020 tarihlerinde Istranca Dağlarının Türkiye’deki hedef bölgesindeki Formica pratensis yuvaları ile gerçekleştirilen çalışmanın sonuçlarının sunulduğu 3 günlük bir eğitimin gerçekleştirildiğini bildirmekten mutluluk duyar.

Söz konusu eğitim etkinliğine çeşitli ilgili kuruluşlar ve sınırın her iki tarafındaki paydaşlar ile çalışmayı gerçekleştiren Bulgar ve Türk ekiplerden oluşan 40 kişilik bir grup katılmıştır.        

Eğitim boyunca arazi ve laboratuvar çalışmalarının sonuçları sunularak tartışılmış, Istranca bölgesindeki Avrupa Kırmızı Orman Karıncası populasyonunun karşı karşıya kaldığı tehditler ele alınmış ve Bulgaristan-Türkiye sınır bölgesindeki biyoçeşitliliğin ve ortak doğal kaynakların korunması ile ilgili genel ekolojik problemler ve çözüm önerileri tartışılmıştır. Çalışma boyunca tespit edilen karınca yuvalarına yapılan gezilerde katılımcılar ile proje araştırmacıları arasındaki deneyimler paylaşılmıştır. Istranca dağ ekosisteminde üstlendiği rol göz önüne alındığında Formica pratensis’in korunması önem arz etmektedir.  

CB005.2.12. 012 “Yok Olma Tehlikesi Altındaki Zonal Avrupa Kırmızı Orman Karıncalarının Korunması İçin Ortak Girişim” projesi, Avrupa Kırmızı Orman Karıncasının sınırın iki tarafındaki yuva sayıları ve dağılımlarının belirlenmesi yoluyla güncel durumunu ortaya koymayı ve bir koruma programı önerisi için ortak bir eylem planı geliştirmeyi amaçlamaktadır. 15 ay sürecek proje Avrupa ve Biz Derneği (Bulgaristan) ve DAYKO (Doğal Yaşamı Koruma Vakfı (Türkiye) tarafından gerçekleştirilmekte ve INTERREG-IPA Bulgaria – Turkey CCI No 2014TC16I5CB005 sınır ötesi programınca desteklenmektedir.

Kırklareli’de, Istranca Dağlarının Türkiye’deki hedef bölgesinde Formica pratensis yuvaları ile gerçekleştirilen çalışmanın sonuçlarının sunulduğu 3 günlük bir eğitim gerçekleştirildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön