CB005.2.12.012 Soyu tükenme tehlikesi altındaki zonal tür Avrupa Kırmızı Orman Karıncalarının  korunması için ortak girişimler

Avrupa ve Biz Derneği (Bulgaristan, Pomorie) ve DAYKO (Türkiye) Interreg-IPA CBC Bulgaria - Turkey Program, CCI No. 2014TC16I5CB005 altında uluslararası bir projeyi ortaklaşa yürütmektedirler.

CB005.2.12. 012 “Yok Olma Tehlikesi Altındaki Zonal Avrupa Kırmızı Orman Karıncalarının Korunması İçin Ortak Girişim” projesi sınır ötesi alanlardaki yuva sayıları ve dağılımlarının belirlenmesi yoluyla Avrupa Kırmızı Orman Karıncasının güncel durumunu belirlemeyi, bir koruma programı da içeren bir eylem planı ortaya koymayı, sınırın her iki tarafındaki yerl halk ve sorumlu kuruluşlarda bilgi ve farkındalık artışını sağlamayı, dolayısıyla Avrupa Kırmızı Orman Karıncasının, dolaylı olarak da sınır ötesi alanlardaki biyoçeşitliliğin korunmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Şu anda proje, Istranca Dağlarının Bulgaristan-Türkiye sınırının her iki tarafındaki Formica pratensis populasyonları ile gerçekleştirilen Bulgaristan-Türkiye ortaklı bir çalışma ile sürdürülmektedir. Istranca dağ ekosisteminde üstlendiği rol göz önüne alındığında Formica pratensis’in korunması önem arz etmektedir. Formica pratensis, Istranca Dağlarındaki meşe ormanlarının en önemli zararlısı olan Lymantria dispar (Çingene güvesi) türü kelebek tırtıllarının doğal predatörüdür ve korunması meşe ormanlarında yaşanan zararların kontrolüne belirgin bir katkı sağlayacaktır. Projenin yürütülmesi çalışmaları kapsamında 20-22 Eylül 2020 tarihlerinde Kırklareli, Türkiye’de ve 25-27 Eylül 2020 tarihlerinde Burgas, Bulgaristan’da ilgili kuruluşlar ve sınırın her iki tarafındaki paydaşlar ile çalışmayı gerçekleştiren Bulgar ve Türk ekiplerinin katılımıyla 3’er günlük iki eğitimin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Eğitimler boyunca çalışmanın sonuçları sunularak tartışılacak, arazi ziyaretleri gerçekleştirilecektir.

Avrupa ve Biz Derneği (Bulgaristan, Pomorie) ve DAYKO (Türkiye) Interreg-IPA CBC Bulgaria - Turkey Program, CCI No. 2014TC16I5CB005 altında uluslararası bir projeyi ortaklaşa yürütmektedirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön