CB005.2.12.012 Soyu tükenme tehlikesi altındaki zonal tür Avrupa Kırmızı Orman Karıncalarının korunması için ortak girişimler

Proje hakkında

“Yok Olma Tehlikesi Altındaki Zonal Avrupa Kırmızı Orman Karıncalarının  Korunması İçin Ortak Girişim” projesi Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 tarafından mali olarak desteklenmekte ve Türkiye’den DAYKO (Doğal Yaşamı Koruma Vakfı) ve Bulgaristan’dan Europe and We (Avrupa ve Biz) derneği tarafından yürütülmektedir.

            Projenin amaçları aşağıdaki gibidir;

 • Avrupa Kırmızı Orman Karıncasının Bulgaristan ve Türkiye sınırının her iki tarafındaki yuva sayılarını ve dağılımlarının belirlenmesi ve tür ile ilgili mevcut bilgilerin güncellenmesi,
 • İleride gerçekleştirilecek projelerde kullanılmak üzere bir koruma programı içeren bir eylem planı oluşturmak,
 • Her iki ülkedeki uzmanları, araştırmacıları, sivil halkı vb. eğiterek Avrupa Kırmızı Orman Karıncası ile ilgili bilgilerini, farkındalıklarını ve kapasitelerini arttırmak,
 • Her iki ülkedeki koruma alanlarında Avrupa Kırmızı Orman Karıncasının ve dolaylı olarak da sınır ötesi alanlarda biyoçeşitliliğin korunmasına katkı sağlayan aktiviteler organize etmek,
 • Farkındaklık oluşturmak ve bunun sürdürülebilirliğini sağlamak, Türk ve Bulgar bilim insanlarını ortak araştırmalar gerçekleştirmeye ve yakın gelecekte teknik bilgi ve deneyimlerini paylaşmaya teşvik etmek amacıyla bir belgesel film ve web sayfası geliştirmek,
 • Istranca’daki meşe ormanlarına en çok zararı veren organizma olan Lymantria dispar (Çingene güvesi) türü kelebek tırtıllarının predatörü olan Avrupa Kırmızı Orman Karıncasının biyolojik kontrolü ve yuva transplantasyonu ile ilgili ortak projeleri hayata geçirmek,
 • Bilimsel bir dergide yayınlanmak üzere en az 1 tane bilimsel yayın üretmek ve projenin sonuçlarını sunmak ve diğer araştırmacıların dikkatlerini çekmek için uluslar arası bir konferansta en az 1 tane sözlü sunum yapmak.

          Proje kapsamında aşağıdaki aktivitelerin gerçekleştirilmesi öngörülmüştür:

 1. Avrupa Kırmızı Orman Karıncasının populasyon durumunun, envanterinin, ekolojisinin ve dağılımının net bir şekilde ortaya konması amacıyla iki ülkenin sınır ötesi alanlarında yapılacak 4 arazi çalışmasının yerine getirilmesi, Avrupa Kırmızı Orman Karıncası ile ilgili elde edilecek verilerin yuva kimlik kartlarında bir araya getirilmesi,
 2. Her iki ülkede paralel laboratuvar çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
 3. Birincisi Kırklareli-Türkiye’de ikincisi de Burgas-Bulgaristan’^da olmak üzere 40’ar kişinin katılımıyla 3’er günlük sınır ötesi eğitim düzenlemek,
 4. Web sayfası geliştirilmesi
 5. Bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri: tanıtıcı broşürlerin, malzemelerin hazırlanması ve dağıtımı, belgesel çekimi, 2 adet final basın toplantısı , 10 farklı yayın organında yayınlanmak üzere basın bildirisi hazırlanması ve yayınlanmasının sağlanması, 2 afiş hazırlanması, bir web sayfasının tasarımı ve sürdürülmesi.  

          Projeden elde edilmesi beklenen sonuçlar aşağıdaki gibidir;

 1. Kırmızı listenin güncellenmesi için yeni veriler elde edilmesi,
 2. Tür ile ilgili bir eylem planı ve koruma programının geliştirilmesi,
 3. Proje hedef bölgelerde Avrupa Kırmızı Orman Karıncasının ve dolaylı olarak da biyoçeşitliliğin korunmasına katkı sağlayacaktır,
 4. Morfolojik ölçümler sınır ötesi alanlarda dağılım gösteren tür ile ilgili detayların açıklığa kavuşturacak ve uygun koruma planlarının geliştirilmesine olanak sağlayacaktır.
 5. Proje, Istranca dağlarındaki meşe ormanlarının en büyük zararlısı olan Lymantria dispar’ın biyolojik kontrolüne ön ayak olacaktır.
 6. Sınır ötesi eğitim çalışmaları hedef grupların farkındalık, bilgi ve kapasitelerini arttıracaktır.
 7. Arazi ve laboratuvar çalışmaları da sınır ötesi alanlardaki koruma çalışmalarında yer alacak araştırmacıların, uzmanların ve yerel paydaşların yeterliklerini arttıracağı için kapasite gelişimine neden olacaktır.
 8. Geliştirilen beceri ve iletişim araçları, online olarak erişilebilir olacakları için diğer bölgelerde gelecekte yapılacak girişim ve projelerde kullanılabilecektir.

Bir belgesel film

Broşür

Proje hakkında

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön