CB005.2.12.012 Soyu tükenme tehlikesi altındaki zonal tür Avrupa Kırmızı Orman Karıncalarının  korunması için ortak girişimler

Program Hakkında

Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 Evrupa Birliği tarafından Katılım Öncesi Mali Yardım kapsamında desteklenen bir projedir.

Bulgaristan ve Türkiye arasındaki bölgesel işbirliğinin programın yürütülmesine bağlı genel stratejik hedefi Bulgaristan ve Türkiye arasında, Avrupa’daki bölgesel uyumu destekleyecek doğa koruma ve sürdürülebilir turizmin gelişimi alanlarında sınır ötesi işbirliği kapasitesini güçlendirmektir. Programın uygulanabilir olduğu alanlar Bulgaristan’da Burgas, Yambol ve Haskovo, Türkiye’de ise Edirne ve Kırklareli illeridir. Program kapsamındaki toplam maddi destek miktarı 29.642.896 Euro’dur.

Programın 3 öncelik ekseni bulunmaktadır:

  • Çevre
  • Sürdürülebilir turizm ve
  • Teknik destek

Programdan adı geçen illerdeki tüzel kişilikler faydalanabilirler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar olmalıdırlar – lokal, bölgesel ve ulusal otoriteler: ulusal ve bölgesel kuruluşlar, tabiat parkı yönetimleri, lokal/bölgesel orman müdürlükleri, kültürel kuruluşlar, toplum merkezleri, STKlar; eğitim kuruluşları – üniversiteler, okullar, kolejler ve kütüphaneler: Avrupa bölgesinde; yukarıda listelenen kuruluş/organizasyonlardan iki ya da daha fazlasının işbirlikleri. 

Programın yürütülmesinden sorumlu otorite Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı Bölgesel İşbirliği Yönetimi Müdürlüğü iken Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı da ulusal otorite rolünü üstlenmektedir. Program ile ilgili daha fazla bilgiye programın resmi internet adresinden erişilebilir.

Program Hakkında

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön