CB005.2.12.012 Soyu tükenme tehlikesi altındaki zonal tür Avrupa Kırmızı Orman Karıncalarının  korunması için ortak girişimler

Gün :Eylül 9, 2020

Avrupa ve Biz Derneği (Bulgaristan, Pomorie) ve DAYKO (Türkiye) Interreg-IPA CBC Bulgaria - Turkey Program, CCI No. 2014TC16I5CB005 altında uluslararası bir projeyi ortaklaşa yürütmektedirler.

CB005.2.12. 012 “Yok Olma Tehlikesi Altındaki Zonal Avrupa Kırmızı Orman Karıncalarının Korunması İçin Ortak Girişim” projesi sınır ötesi alanlardaki yuva sayıları ve dağılımlarının belirlenmesi yoluyla Avrupa Kırmızı Orman Karıncasının güncel durumunu belirlemeyi, bir koruma programı da içeren bir eylem planı ortaya koymayı, sınırın her iki tarafındaki yerl halk ve sorumlu kuruluşlarda bilgi ve farkındalık artışını sağlamayı, […]

Kişiler

DAYKO Doğa Koruma VakfıMerkez ve adresi: Orhaniye Mah. Kırklareli Cad. No:51 Demirköy /Kırklareli tel./fax: 00902886816383; 00902164177690 Europe and We AssociationGenel merkez ve yönetim adresi: 8201 Pomorie, 26 Dobri Chintulov Str.Yazışma adresi: 8201 Pomorie, 110 Knyaz Boris IStr. Tel./fax: 059632831, GSM: 0888477998

Proje hakkında

“Yok Olma Tehlikesi Altındaki Zonal Avrupa Kırmızı Orman Karıncalarının  Korunması İçin Ortak Girişim” projesi Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 tarafından mali olarak desteklenmekte ve Türkiye’den DAYKO (Doğal Yaşamı Koruma Vakfı) ve Bulgaristan’dan Europe and We (Avrupa ve Biz) derneği tarafından yürütülmektedir.             Projenin amaçları aşağıdaki gibidir; Avrupa Kırmızı Orman Karıncasının Bulgaristan ve […]

Program Hakkında

Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 Evrupa Birliği tarafından Katılım Öncesi Mali Yardım kapsamında desteklenen bir projedir. Bulgaristan ve Türkiye arasındaki bölgesel işbirliğinin programın yürütülmesine bağlı genel stratejik hedefi Bulgaristan ve Türkiye arasında, Avrupa’daki bölgesel uyumu destekleyecek doğa koruma ve sürdürülebilir turizmin gelişimi alanlarında sınır ötesi işbirliği kapasitesini güçlendirmektir. Programın uygulanabilir olduğu alanlar […]

Başa dön