CB005.2.12.012 СЪВМЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЧЕРВЕНА ГОРСКА МРАВКА ОТ ИЗЧЕЗВАНЕ

News

Сдружение „Европа и Ние”, гр. Поморие, Република България изпълнява съвместно с DAYKO – Фондация за опазване на природната среда, Република Турция, международен проект по Interreg-IPA CBC Bulgaria – Turkey Programme, CCI No. 2014TC16I5CB005.

Проект CB005.2.12. 012 “Съвместни инициативи за опазване на Европейската червена горска мравка от изчезване”има за цел да се определи състоянието на Европейската червена горска мравка в транс-граничната зона чрез идентифициране на гнездата и разпространението им, да се представи план за действие с консервационна програма, да се повиши капацитета и информираността на отговорните институции и човешките […]

Към началото