CB005.2.12.012 СЪВМЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЧЕРВЕНА ГОРСКА МРАВКА ОТ ИЗЧЕЗВАНЕ

Заключителна прес-конференция

Сдружение „Европа и Ние”, гр. Поморие, Република България има удоволствието да Ви информира, че в рамките на проект CB005.2.12.012 “Съвместни инициативи за опазване на Европейската червена горска мравка от изчезване” на 29.10.2020 г. в Малко Търново се проведe заключителна прес-конференция, по време на която бяха представени резултатите от реализирането на проекта.

В събитието взеха участие над 25 представители на компетентните институции и заинтересовани страни от двете страни на границата. По време на събитието се представиха и дискутираха резултатите от проведените проучвания от двете страни на границата, обсъдиха се възможностите и заплахите пред популацията на видовете червена горска мравка в региона на Странджа. Представи се разработеният по проекта документален филм, популяризиращ значимостта на европейската червена горска мравка. Презентираха се предложенията за консервационна програма, разработени от българския и турски научни екипи, разискваха се общи проблеми и решения, свързани с опазване на биологичното разнообразие и общите природни ресурси и мултиплициране на резултатите от извършените дейности. Представи се сключеният в рамките на проекта Меморандум за сътрудничество.

Проект CB005.2.12.012 “Съвместни инициативи за опазване на Европейската червена горска мравка от изчезване” има за цел да се определи състоянието на Европейската червена горска мравка в транс-граничната зона чрез идентифициране броя и разпространението на гнездата им и в резултат да се разработи съвместен план за действие с предложение за консервационна програма. Проектът е с продължителност 15 месеца и се реализира в партньорство от Сдружение „Европа и Ние“ и DAYKO – Фондация за опазване на природната среда, Република Турция, като се съ-финансира от транс-граничната програма INTERREG-IPA България – Турция CCI No 2014TC16I5CB005.

Заключителна прес-конференция

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Към началото