CB005.2.12.012 СЪВМЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЧЕРВЕНА ГОРСКА МРАВКА ОТ ИЗЧЕЗВАНЕ

В провинция Къркларели, Република Турция се проведe 3-дневно обучениe, по време на което бяха представени резултатите от проучването на гнездата на Formica pratensis

Сдружение „Европа и Ние”, гр. Поморие, Република България има удоволствието да Ви информира, че в рамките на проект CB005.2.12. 012 “Съвместни инициативи за опазване на Европейската червена горска мравка от изчезване” в периода 20.09.2020 – 22.09.2020 г. в провинция Къркларели, Република Турция се проведe 3-дневно обучениe, по време на което бяха представени резултатите от проучването на гнездата на Formica pratensis, реализирано на територията на турския целеви регион по проекта.
В събитието взеха участие над 40 представители на компетентните институции и заинтересовани страни от двете страни на границата, както и екипът, реализирал съвместното проучване. По време на обучението се представиха и дискутираха резултатите от работата на терен, обсъдиха се възможностите и заплахите пред популацията на видовете червена горска мравка в региона на Странджа, разискваха се общи екологични проблеми и решения в пограничния българо-турски регион, свързани с опазване на биологичното разнообразие и общите природни ресурси. Ценен опит бе споделен по време на практическите посещения на част от маркираните по време на проучването гнезда. Имайки предвид съществената роля на Formica pratensis за състоянието на екосистемата в Странджа, опазването на вида е от ключово значение. Formica pratensis е естественият хищник на Lymandria dispar caterpillars – най-разрушителният вредител в дъбовите гори в трансграничния регион и съхранението му ще допринесе значително за овладяване на щетите, нанесени по дъбовите масиви в Странджа.
Проект CB005.2.12.012 “Съвместни инициативи за опазване на Европейската червена горска мравка от изчезване” има за цел да се определи състоянието на Европейската червена горска мравка в транс-граничната зона чрез идентифициране броя и разпространението на гнездата им и в резултат да се разработи съвместен план за действие с предложение за консервационна програма. Проектът е с продължителност 15 месеца и се реализира в партньорство от Сдружение „Европа и Ние“ и DAYKO – Фондация за опазване на природната среда, Република Турция, като се съ-финансира от транс-граничната програма INTERREG-IPA България – Турция CCI No 2014TC16I5CB005.

В провинция Къркларели, Република Турция се проведe 3-дневно обучениe, по време на което бяха представени резултатите от проучването на гнездата на Formica pratensis

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Към началото