CB005.2.12.012 СЪВМЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЧЕРВЕНА ГОРСКА МРАВКА ОТ ИЗЧЕЗВАНЕ

Сдружение „Европа и Ние”, гр. Поморие, Република България изпълнява съвместно с DAYKO – Фондация за опазване на природната среда, Република Турция, международен проект по Interreg-IPA CBC Bulgaria – Turkey Programme, CCI No. 2014TC16I5CB005.

Проект CB005.2.12. 012 “Съвместни инициативи за опазване на Европейската червена горска мравка от изчезване”има за цел да се определи състоянието на Европейската червена горска мравка в транс-граничната зона чрез идентифициране на гнездата и разпространението им, да се представи план за действие с консервационна програма, да се повиши капацитета и информираността на отговорните институции и човешките ресурси от двете страни на границата, да се организират дейности в защитените територии на двете държави, което директно допринася за опазването на видовете червена горска мравка и индиректно до съхраняване на биоразнообразието в трансграничната зона. В момента в рамките на проекта се реализира съвместно българо-турско проучване на популацията на видовете червена горска мравка и конкретно Formica pratensis в региона на Странджа, идентифицират се гнездата и се полагат усилия за опазването и съхраняването им.

Имайки предвид съществената роля на Formica pratensis за състоянието на екосистемата в Странджа, опазването на вида е от ключово значение. Formica pratensis е естественият хищник на Lymandria dispar caterpillars – най-разрушителният вредител в дъбовите гори на Странджа в трансграничния регион и съхранението му ще допринесе значително за овладяване на щетите, нанесени по дъбовите масиви в Странджа.

Във връзка с изпълнението на проекта в периода 20.09.2020 – 22.09.2020 г. на територията на провинция Къркларели, Република Турция и 25.09.2020 г. – 27.09.2020 г. на територията на Бургаска област, се планира провеждането на две 3-дневни обучения – трансгранични събития, в които ще вземат участие представители на компетентните институции и заинтересовани страни от двете страни на границата, както и българския и турски екип, реализирали съвместното проучване. По време на събитията ще се представят и дискутират резултатите от проведеното проучване, ще има практически посещения на терен, ще се обсъждат възможностите и заплахите пред популацията на видовете червена горска мравка в региона на Странджа, ще се разискват общи екологични проблеми и решения в пограничния българо-турски регион, свързани с опазване на биологичното разнообразие и общите природни ресурси.

 

 

 

Сдружение „Европа и Ние”, гр. Поморие, Република България изпълнява съвместно с DAYKO – Фондация за опазване на природната среда, Република Турция, международен проект по Interreg-IPA CBC Bulgaria – Turkey Programme, CCI No. 2014TC16I5CB005.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Към началото