CB005.2.12.012 СЪВМЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЧЕРВЕНА ГОРСКА МРАВКА ОТ ИЗЧЕЗВАНЕ

За проекта

Проект „Съвместни инициативи за опазване на Европейската червена горска мравка от изчезване“ се финансира от Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG-IPA България – Турция 2014-2020 и се изпълнява от Фондация за опазване на природата «DAYKO», Република Турция в партньорство със Сдружение “Европа и ние”, Република България.

Целите на проекта са:

 • Да се определи състоянието на Европейската червена горска мравка в трансграничната зона чрез разкриване на броя на гнездата и разпространението им и актуализиране на наличната информация;
 • Да се представи план за действие с консервационна програма, които да се използват за бъдещи проекти;
 • Да се обучат хората в двете страни, така че да увеличат познанията, информираността и капацитета си – експерти, изследователи, държавни служители и др.;
 • Да се организират дейностите в защитените територии на двете страни, което директно допринася за опазването на European red wood ants и индиректно до съхраняването на биоразнообразието в трансграничната зона;
 • Да се изработят популяризационен филм и уеб сайт, за да се повиши информираността и да се осигури устойчивостта, да се насърчат турските и български експерти да провеждат съвместни изследвания и да споделят техническа информация и опит в близко бъдеще;
 • Да се инициират съвместни проекти, свързани с биологичен контрол и трансплантиране на гнезда на European red wood ants, които са хищници на Lymandria dispar caterpillars – най-разрушителният вредител в дъбовите гори на Странджа в трансграничния регион;
 • Да се произведе поне 1 научна публикация в научно списание и да се представи поне 1 устна презентация на международна конференция, за да се презентират резултатите от проекта и да се насочи вниманието на другите научни работници.

Основните дейности, предвидени в проекта са:

 1. Реализиране на 4 проучвания на терен ще се проведат в трансграничната зона на двете държави, за да се изясни състоянието на популацията – инвентаризиране, екология на гнездата, разпространение. Отразяване на събраните данни в ID картон на гнездото.
 2. Провеждане на паралелни лабораторни проучвания.
 3. Организиране на трансгранично обучение (2 модула x 3 дни x 40 участници) – 1-ви модул в провинция Къркларели, 2-ри модул в област Бургас.
 4. Разработване на уеб сайт.
 5. Дейности по информация и публичност: изработка и разпространение на: промоционални листовки, промоционални комплекти, брошура, изработване на филм, провеждане на 2 финални събития, изготвяне и разпространение на 10 медийни публикации, изработване на 2 банера, дизайн и поддръжка на уеб сайт.

Очакваните резултати от проекта са:

 1. Нови данни за актуализиране на червените листи.
 2. План за действие и консервационна програма на вида ще се разработят.
 3. Проектът директно допринася за опазването на Европейската червена горска мравка и косвено за съхраняване на биоразнообразието в целевия регион.
 4. Чрез морфологическите измервания ще се изяснят детайли за видът, разпространен в ТГ територия и ще се разработят съответни консервационни схеми.
 5. Проектът ще доведе до биологичен контрол над Lymandria dispar caterpillars – най-разрушителният вредител в дъбовите гори в Странджа планина.
 6. ТГ обучителни модули ще повишат информираността, познанията и капацитета на целевите групи.
 7. Теренните и лабораторните изследвания също изграждат капацитет, защото повишават компетенциите на научни работници, експерти и местните заинтересовани страни, включени в консервационните дейности в ТГ зона.
 8. Разработеното ноу хау и комунникационни средства могат да се използват в бъдещи инициативи и проекти на други територии, защото ще са налични онлайн.

Документален филм – европейска червена горска мравка

Документи:

Листовка;

Презентации от 3- дневно трансгранично обучение;

Научен доклад за Теренни и лабораторни проучвания.

 

За проекта

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Към началото