CB005.2.12.012 СЪВМЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЧЕРВЕНА ГОРСКА МРАВКА ОТ ИЗЧЕЗВАНЕ

За Програмата

Interreg – ИПП България – Турция 2014-2020 е програма за трансгранично сътрудничество, финансирана от Европейския съюз по Инструмента за предприсъединителна помощ.

Общата стратегическа цел на регионалното сътрудничество между България и Турция, вложена в изпълнението на програмата е укрепване на капацитета за трансгранично сътрудничество между България и Турция в областта на опазването на природата и устойчивото развитие на туризма, което ще доведе до засилване на териториалното сближаване в Европа.

Допустимият регион по програмата обхваща областите Бургас, Ямбол и Хасково за територията на Рeпублика България и провинциите Одрин и Къркларели на територията на Република Турция.

Общият размер на средствата по нея възлиза на 29 642 896 евро.

Програмата има 3 приоритетни оси:

– Околна среда

– Устойчив туризъм

– Техническа помощ

Бенефициенти могат да бъдат юридически лица, регистрирани в допустимия регион, като следва да са организации, които не генерират печалба – местни, регионални и национални власти; национални и регионални агенции; администрации на природни паркове, местни/регионални горски дирекции; културни институции; читалища, НПО; образователни институции – университети, училища, колежи и библиотеки; еврорегиони; сдружения от две или повече от изброените по-горе институци/организации.

Управляващ орган по Програмата е Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, а Министерството по европейските въпроси на Република Турция изпълнява функциите на Национален орган.

Допълнителна информация можете да намерите на официалния сайт на Програмата.

За Програмата

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Към началото